ทัวร์อันดามันคลับ

รายละเอียด:

ฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ระนอง กิน บินฟรีพร้อมที่่พัก3วัน 2คืน โรงแรมแกรนด์อันดามันเมียนมาร์ตั้งอยู่บนเกาะสนหรือเกาะตะเตจูนทางตอนใต้สุดของประเทศพม่าถือเป็นเกาะสวรรค์เขตร้อนและเป็นประตูสู่ประเทศพม่าติดชายแดนไทยจังหวัดระนองนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เดินทางข้ามจากชายแดนไทยจังหวัดระนองจะได้รับสิทธิ์อนุญาตเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่า 

http://www.grandandaman.co.th/home-th.html

 

ราคา: 600,000 Point